Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Přednáška Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

Je třeba se obávat nanotechnologií a nanočástic?

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednese v rámci Dne Nanotechnologií, Týdne vědy a techniky přednášku s názvem

Je třeba se obávat nanotechnologií a nanočástic?

ve čtvrtek 9. 11. 2017, od 14:55 do 15:40
v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, místnost 205

V přednášce budou popularizační formou shrnuty současné poznatky v oblasti nanobezpečnosti a aktivity ÚEM v této oblasti. Budou vysvětleny některé základní metodiky používané v rámci výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a Centra studií toxických účinků nanočástic. Budou ukázány unikátní vlastnosti nanomateriálů, které jsou využívány ve mnoha průmyslových odvětvích. Tyto vlastnosti však mohou být spojeny i s některými zdravotními riziky.

Více informací naleznete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230