Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Přednáška RNDr. Pavel Rössner, Jr. Ph.D. a Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.

Adaptace lidské populace na prostředí jako mechanismus redukce civilizačních chorob

RNDr. Pavel Rössner, Jr. Ph.D.Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.
z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednesou v rámci Týdne vědy a techniky

přednášku s názvem

Adaptace lidské populace na prostředí jako mechanismus redukce civilizačních chorob

ve středu 8. 11. 2017, od 9:00 do 9:45

Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, místnost 206

Přednáška představí výsledky výzkumu vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. S využitím cytogenetických a epigenetických přístupů byl po analýze populací žijících v různě znečištěných oblastech naší republiky navržen mechanismus adaptace člověka k životnímu prostředí. Vedle komentářů výstupů jednotlivých studií bude v přednášce i řada obrázků cytogenetických nálezů. Závěrem se také zamyslíme nad možnými souvislostmi mezi adaptací organismu a redukcí výskytu civilizačních chorob.

Více informací naleznete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230