Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Týden mozku

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách.

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá Akademie věd České republiky. Akce je součástí tzv. Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

Během Týdne mozku s přednáškami vystupují přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro studenty středních škol. Připraven je i zajímavý doprovodný program.

Pořádání této akce v Evropě koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Alliance for Brain Initiatives.

www.tydenmozku.cz

Na organizaci Týdne mozku se podílejí tyto instituce:
Ústav experimentální medicíny AV ČR v. v. i.
Česká společnost pro neurovědy
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Další spolupracující organizace:
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola paměti Jakuba Poka

 

PŘEDNÁŠKY

Pondělí 13. března

9:00 h – „Mozek, sluch a řeč“ prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha

11:00 h – „Preklinické testy genové terapie Huntingtonovy choroby“ Ing. Zdenka Ellederová, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i., Liběchov

14:00 h – „Pokroky ve výzkumu spánku“ prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Úterý 14. března

9:00 h – „Poruchy řízení pohybu: od obrny k Parkinsonovi“ prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

11:00 h -„Využití gama-nože v léčbě onemocnění mozku“ MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
Nemocnice Na Homolce, Praha

14:00 h – „Genomika v diagnostice geneticky podmíněných neurologických onemocnění“ MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Středa 15. března

9:00 h - „Mozek v akci aneb excitace není vždy jen rozkoš “ prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i., Praha

11:00 h - „Gliové buňky a patologické stavy CNS“ Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i., Praha

Čtvrtek 16. března

9:00 h - „Bolest, kapsaicin a jeho receptory“ MUDr. Jiří Paleček, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

11:00 h –„Orientace v prostoru, mozkové mapy a jejich poruchy“ prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

14:00 h – „Moderní neurochirurgické metody“ prof. MUDr Eduard Zvěřina, DrSc.
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol

Pátek 17. března

9:00 h - „Orofaciální bolest“ prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Ústav normální, klinické a patologické fyziologie 3. lékařské fakulty UK, Praha

11:00 h – „Je roztroušená skleróza civilizační choroba?“ prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

14:00 h - „Poruchy příjmu potravy: novinky ve výzkumu, klinické praxi a prevenci“ prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206, vstup volný.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230