Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

4. 5. 2018 Genotoxicita styrénu, styrén-7,8-oxidu a chinolínu

Dr. Vodička  byl pozván, aby se zúčastnil zasedání pracovní skupiny pro genotoxicitu styrénu, styrén-7,8-oxidu a chinolínu. Výstupem je zařazení těchto látek do stupnice hodnocení karcinogenu (např. styrén je v skupine 2A - pravděpodobný karcinogen). Tato klasifikace pro každou ze zmíněných látek je publikována v Monografii IARC č.121. Krátké shrnutí závěrů vychází současně jako článek v Lancet Oncology.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680246

tlo-june2018-news-w1-iarc-final.pdf

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230