Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

14. 3. 2019 Přednáška Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

NG2 gliové buňky a regenerace CNS

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku, která proběhne v rámci festivalu Týden mozku 2019:

NG2 gliové buňky a regenerace CNS

Ing. Miroslava Anděrová, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha

Čtvrtek 14. 3. 2019, 9:00
Místo: budova AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1, 2. patro

NG2 proteoglykan exprimující buňky neboli polydendrocyty byly v centrálním nervovém systému (CNS) identifikovány v roce 1983. Na základě jejich charakteristických vlastností byly zařazeny do skupiny gliových buněk, které v centrálním nervovém systému zastávají řadu významných funkcí. Současné výsledky výzkumu naznačují, že NG2 gliové buňky mohou hrát významnou úlohu v regeneraci nervové tkáně, a to především v obnově myelinizujících oligodendrocytů. Nicméně, některá závažná poranění nervové tkáně, např. ischemická poškození mozku, jsou provázena zvýšenou proliferací NG2 glií a jejich diferenciací I v jiné buněčné typy.

Nutná rezervace  na stránkách festivalu.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230