Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Akademie věd ČR přispěla na nákup konfokálního mikroskopu pro Ústav experimentální medicíny AV ČR

Za finanční podpory Akademie věd ČR byl Ústavem experimentální medicíny pořízen top-end invertovaný skenovací konfokální mikroskop s inkubátorem pro kontinuální kontrolu teploty a atmosféry během snímání, optimalizovaného pro multi-user využití.
Celková kupní cena za přístroj činila 15 125 000 Kč včetně DPH.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230