Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Nové expertní stanovisko AV ČR k tématu „Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji“

Publikováno 18. 11. 2020

Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR vydala nové expertní stanovisko (tzv. AVex), které se věnuje tématu „Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji“.

Zdravotní stav populace pánevních okresů Ústeckého kraje se i po třiceti letech významně liší od průměru v ČR.  Střední délka života u mužů i žen je o dva roky kratší, a to v důsledku zátěže znečištěným ovzduším před rokem 1989.  V Ústeckém kraji je nejvyšší spontánní potratovost v České republice (15 potratů na 100 živě narozených dětí). Také ve výskytu diabetu I. a II. typu je Ústecký kraj na prvních místech v ČR.  Je nutné si uvědomit, že se jedná o významně poškozenou populaci. Dlouhodobé poškození se patrně genovou informací přenáší i do dalších generací. Je nutné analyzovat, jaké změny zdravotního stavu byly v období před 30 lety identifikovány, a navrhnout opatření, která by měla současnou situaci zlepšit.

 
Tento AVex objasňuje, proč je z hlediska ústavní zásady rovnosti práva na zdravé životní podmínky obyvatel nezbytné zjistit, zda je či není zdravotní stav populace pánevních okresů ovlivněn i nadále genetickým poškozením, které bylo patrně indukováno v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Výsledky studie by se měly stát východiskem pro návrh konkrétních opatření, směřujících k prevenci specifických zdravotních rizik znečištěného ovzduší v pánevních okresech.
 
Teprve vyrovnání tamní statistiky délky dožití, dožití ve zdraví, nemocnosti a sociálních podmínek života alespoň s průměrem za ČR bude dokladem, že také pro tuto postiženou oblast platí ústavní zásada rovnosti práva na zdravé životní podmínky obyvatel.  To se týká i dalších oblastí ČR, zejména jde o Ostravsko, Karvinsko a Sokolovsko.
 
Celý text stanoviska naleznete zde.
 
avex  
 
Pozn.: AVex je nezávislé a nestranné expertní stanovisko, které Akademie věd České republiky připravuje pro legislativní potřeby zákonodárců Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230