Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR jsou spoluautory dvou článků publikovaných v Nature Protocols

Publikováno 02. 12. 2020

Vědci z Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR, vedené MUDr. Pavlem Vodičkou, CSc., jsou spoluautory dvou článků publikovaných v Nature Protocols. Článek „ Minimum Information for Reporting on the Comet Assay (MIRCA): recommendations for describing comet assay procedures and results “ byl publikován (online) 26. října 2020, druhý článek „ An optimized comet-based in vitro DNA repair assay to assess base and nucleotide excision repair activity “ byl publikován 16. listopadu 2020.

Články vznikly v rámci dlouholeté mezinárodní spolupráce, která byla završena 4letým projektem hCOMET – The comet assay as a human biomonitoring tool, jenž byl ukončen na podzim roku 2020. Projekt hCOMET, vedený prof. Andrew Collinsem, byl finančně podpořen asociací COST (European Cooperation in Science and Technology). Jedná se o celoevropskou mezivládní organizaci, která podporuje průlomové vědecké a technologické projekty vedoucí k novým konceptům a výrobkům. Tím přispívá k posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Projekt hCOMET sdružoval výzkumné pracovníky, kteří se zabývají biologickým monitorováním člověka, a to vyšetřováním hladin poškození DNA a jeho opravy pomocí kometového testu. Hlavním cílem projektu bylo provést souhrnné analýzy dat ze všech dostupných studií. Kromě toho se hCOMET zabýval otázkou mezilaboratorní reprodukovatelností kometového testu, a to vytvořením standardních protokolů pro měření poškození a opravy DNA, koordinací mezilaboratorních studií k testování těchto protokolů a nabídkou školení a mobility výzkumných pracovníků mezi pracovišti. Také byla prověřena aplikace testu na různé typy lidských buněk za použití různých technik jejich skladování a izolace.

Výše zmiňované články jsou, mimo jiné, důkazem velmi úspěšně zakončeného projektu. Článek „ Minimum Information for Reporting on the Comet Assay (MIRCA): recommendations for describing comet assay procedures and results“ je návodem pro zlepšení popisu, vyhodnocení a reportování experimentálních dat vzniklých použitím kometového testu. Odkaz na článek zde.

Článek „ An optimized comet-based in vitro DNA repair assay to assess base and nucleotide excision repair aktivity “ pak představuje detailní protokol metody pro funkční měření bázové a nukleotidové excizní opravné aktivity DNA, použité při biomonitorování člověka v rámci in vitro / in vivo studií a v intervenčních studiích. Odkaz na článek zde.

Autoři z ÚEM AV ČR ( MUDr. Pavel Vodička, CSc., Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D. a Ing. Alena Opattová, Ph.D. ) děkují všem spoluautorům za skvělou týmovou spolupráci, bez které by nebylo možné dosáhnout takového úspěchu.

 

Další odkazy:

 

nature2

 

Připravila:  Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D. /  Zveřejnil: Mgr. Petr Caletka

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230