Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V časopise A / Věda a výzkum, který vydává Akademie věd ČR, vyšel zajímavý článek popisující výzkum Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR.

Publikováno 21. 08. 2020

Zhoubné novotvary jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Mezi nimi je druhým nejčastějším typem nádoru kolorektální karcinom

"Statisticky vzato, přibližně u 1/20 mužů a 1/25 žen se aspoň jednou za život rozvine kolorektální karcinom. Většina (90%) případů se týká lidí ve věku 50+.“
 
Existuje několik významných rizikových faktorů, které mají vliv na výskyt kolorektálního karcinomu. Některé z nich ovlivnit můžeme (zejména životosprávu a životní styl), jiné ne (genetickou predispozici). „Osoby, u jejichž nejbližšího příbuzného (rodič, sourozenec, dítě) se toto onemocnění vyskytne, mají až 3x vyšší pravděpodobnost, že se kolorektální karcinom rozvine také u nich.“
 
Vědecký tým vedený MUDr. Pavlem Vodičkou, CSc. (vedoucím oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR) zkoumá molekulární charakteristiky nádorových onemocnění. V rámci těchto studií pracují na molekulárně-epidemiologické úrovni s cílem identifikovat biologické ukazatele zvýšené predispozice vůči nádorovému onemocnění, včasné diagnostiky, individuální odpovědi na protinádorovou léčbu a dlouhodobé prognózy.
 
Přečtěte si zajímavý článek a další fakta o prevenci, rozvoji a výzkumu v oblasti kolorektálního karcinomu, který vyšel v novém čísle časopisu Akademie věd ČR A / Věda a výzkum (Strana 40-45). http://pdf.avcr.cz/A/2020-02/#page=41
 
 
acko2

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230