Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

22. 5. 2018 Helena Pivoňková získala Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje AV ČR

MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D. z Oddělení buněčné neurofyziologie získala Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd ČR vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům.

MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D., pracuje jako postdoktorální vědecká pracovnice v Oddělení buněčné neurofyziologie v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, kde se zaměřuje na zkoumání funkce gliových buněk po poškození centrální nervové soustavy.

Vědeckou kariéru započala již během studia všeobecného lékařství, kdy se začala věnovat zkoumání membránových vlastností astrocytů po poškození mozku a míchy. Během tříměsíční stáže na Univerzitě v Bologni charakterizovala pomocí elektrofyziologické metody terčíkového zámku vliv intracelulárního sodíku na funkci objemem regulovaných aniontových kanálů u astrocytů. Po mateřské dovolené strávila šest měsíců na stáži na College de France v Paříži, kde pomohla zavést metodu měření extracelulární koncentrace draslíku pomocí iontově selektivních mikroelektrod během stimulace nervových drah v mozkových řezech u myší. Nyní se věnuje zkoumání funkce TRPV4 iontových kanálů u astrocytů a NG2 gliových buněk po ischemickém poškození mozku. Na tento výzkum získala juniorský grant Grantové agentury ČR.

Prémie Otto Wichterleho 2018: Třiadvacet výjimečných talentů

2018-pivonkova-cena-3 2018-pivonkova-cena-1

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230