Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Tisková zpráva

Ústav experimentální medicíny AV ČR uspořádal první studentskou konferenci

Praha 5. 6. 2019 – Ve dnech 3. až 5. června 2019 proběhl první ročník konference s názvem “PhD meeting 2019“ pořádané Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Program setkání byl sestaven organizačním výborem složeným z doktorských studentů ústavu, který také pozval externí přednášející.

Hlavní náplní konference byly prezentace studentů doktorského studia z jednotlivých oddělení ústavu, kdy studenti vyšších ročníků na konferenci představili své výzkumné zaměření formou přednášky a studenti nižších ročníků formou plakátového sdělení. V obou kategoriích byli komisí a samotnými studenty vybráni tři ocenění vítězové. V sekci přednášek se umístili Mgr. Denisa Kirdajová, Mgr. Kristýna Skřenková a Mgr. Katarína Vaškovičová. V sekci plakátových sdělení pak byli oceněni Mgr. Klára Červená, Bc. Adolf Melichar a Ing. Anna Šišková.

 Konferenci zahájil Mgr. Martin Horák Ph.D., vedoucí Oddělení neurochemie, prezentací výsledků průzkumu mezi studenty. Ředitelka Ing. Miroslava Anděrová představila aktuální vizi ústavu a vedoucí Oddělení vývojové biologie RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. vystoupil s příspěvkem o možnostech postdoktorandského vzdělávání. Mezi zvanými řečníky byl ředitel společnosti Bioinova, s.r.o. MUDr. Peter Bauer, PhD., který hovořil o rozdílech mezi akademickou a komerční sférou vědy. Mgr. Michal Fejgl, Ph.D. ze Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., vystoupil s příspěvkem o ionizující radiaci a jejím vlivu na lidské zdraví. O důležitosti všech výsledků výzkumu, včetně těch negativních, promluvil doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., nositel ocenění Neuron Impuls za rok 2012, z Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. Hana Cahová, PhD. z Ústavu Organické Chemie a Biochemie AV ČR, v.v.i. představila svůj výzkum týkající se dinukleosid polyfosfátů. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. mluvil o budování karierního postupu ve vědě. Sekci zvaných řečníků uzavřela předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., která shrnula historii, současný stav a budoucí zaměření Akademie věd.

 Akce se konala v konferenčních prostorách hotelu Maxmilian Lifestyle Resort na zámku Loučeň.

 Abstract Book včetně programu konference k dispozici zde: http://iem.cas.cz/dokumenty/abstract-book-phd-meeting-loucen-2019/

Zde ke stažení Tisková zpráva PhD meeting Loučeň 2019 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230