Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON hledá do svého týmu PhD studenta

Projekt je zaměřen na studium a vývoj nových způsobů regenerace a remodelace neurální plasticity centrálního nervového systému po poranění nebo v průběhu neurodegenerativních onemocnění.

Centrum rekonstrukčních neurověd

Kontaktní osoba:
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel.: +420 241 062 635
E-mail: sarka.kubinova@iem.cas.cz
Web: www.iem.cas.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230