Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Hledáme diplomanty a Ph.D. studenty

Studium mechanismů zpracování signálů v nervové soustavě savců na molekulární, buněčné a in vivo úrovni

Hledáme diplomanty a Ph.D. studenty

Oddělení neurofyziologie sluchu
Ústav experimentální medicíny, AV ČR

nabízí možnost účasti na projektu:

Studium mechanismů zpracování signálů v nervové soustavě savců na molekulární, buněčné a in vivo úrovni

 

Metodické přístupy:
» Snímání odpovědí jednotlivých neuronů v živých mozkových řezech technikou patch-clamp.
» Záznam elektrické aktivity neuronů in vivo pomocí vícekanálových elektrod.
» Monitorování aktivity korových neuronů pomocí Ca2+ imagingu ve dvoufotonovém mikroskopu.

Kontakt:
RNDr. Rostislav Tureček, CSc. (vedoucí oddělení)
e-mail: turecek@biomed.cas.cz
tel.: +420 241 062 748

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Motivovaným studentům se zájmem o základní výzkum umožníme vědeckou práci na vysoké úrovni s využitím moderních přístupů.

Poznejte mechanismy funkcí živých neuronů!

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230