Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM), vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Oddělení transplantační imunologie.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost v oboru imunologie, buněčná biologie nebo medicína
  • minimálně 5 let praxe v oboru
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v daném oboru
  • organizační schopnosti a zkušenosti
  • jazykové znalosti
  • vlastní představa o zaměření a cílech pracoviště
  • schopnost převzít odpovědnost za řešení stávajících grantových závazků řešených na pracovišti
  • přenos vlastních grantových projektů na ÚEM je výhodou

Pracovní poměr je na dobu určitou od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2021 s možností prodloužení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, spolu se seznamem hlavních vědeckých prací a představou o zaměření a cílech pracoviště zasílejte písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 31.1.2019 na adresu: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. Rozhodující je datum poštovního razítka.

Bližší informace o nabízené pozici získáte na telefonním čísle 241062230.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230