Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

Navštívit jednotlivá oddělení a laboratoře můžete v průběhu Dne otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny, který se koná pravidelně v listopadu v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. 

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Vstup na všechny akce je tradičně zdarma.

 

tvt-new

 

VELETRH VĚDY

Setkat se s našimi vědci, zhlédnout přístrojové vybavení a získat informace o výzkumu či vzdělávací materiály můžete na populárně naučné akci Veletrh vědy, který se každoročně koná v červnu v Praze.

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen. Meze vědě a kreativitě neklademe. Více informací o festivalu zde.

 

Veletrh vědy