Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

prevention2  

Prosíme Vás o respektování a dodržování následujících preventivních opatření:

Pro umožnění vstupu do budovy ÚEM AV ČR musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • absolvovat a doložit aplikaci očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (tzn. druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Mimoto bude vyžadována:

  • řádná dezinfekce rukou při vstupu do budovy,
  • ochrana dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (N95), popř. FFP3 (bez výdechového ventilu), a to po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách ÚEM AV ČR. Řádně nasazený respirátor musí zakrývat ústa i nos

facemask

Výše uvedená opatření vychází z aktuálních vládních opatření:   https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce

Našim cílem je ochrana zdraví všech našich návštěvníků i zaměstnanců. Děkujeme za pochopení!