Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

DOKTORSKÉ STUDIUM
Ústav experimentální medicíny poskytuje možnost doktorského studia v biomedicíně. Doktorské studijní programy v biologii a medicíně (biomedicíně) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které vycházejí z Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. V případě zájmu kontaktujte vedoucího oddělení ve Vámi vybrané vědní oblasti nebo navštivte záložku Kariéra.

AV ČR   UK

 

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE
Další možností zapojení do výzkumu jsou studentské vědecké stáže pro studenty středních a vysokých škol. Cílem studentských praxí je zapojení studentů do výzkumu, získání nových zkušeností z oblasti výzkumu, prohloubení odborných znalostí, praktických laboratorních dovedností a přímý kontakt s vědci v zájmovém oboru. V případě zájmu o studentskou praxi je možnost kontaktovat přímo vedoucího laboratoře, do které byste se chtěli podívat anebo využít programu Otevřená věda.

Otevřená věda

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
Navštívit jednotlivá oddělení a laboratoře můžete v průběhu Dne otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny, který se koná pravidelně v listopadu v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

Týden vědy a techniky

 

VELETRH VĚDY
Setkat se s našimi vědci, shlédnout přístrojové vybavení a získat informace o výzkumu či vzdělávací materiály můžete na populárně naučné akci Veletrh vědy, který se koná každý rok v červnu v Praze.

Veletrh vědy

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230