Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

DOKTORSKÉ STUDIUM
Ústav experimentální medicíny poskytuje možnost doktorského studia v biomedicíně. Doktorské studijní programy v biologii a medicíně (biomedicíně) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které vycházejí z Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Zde jsou vypsané pozice Ph.D. programu a registrační formulář.

AV ČR   UK

 

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE
Další možností zapojení do výzkumu jsou studentské vědecké stáže pro studenty středních a vysokých škol. Cílem studentských praxí je zapojení studentů do výzkumu, získání nových zkušeností z oblasti výzkumu, prohloubení odborných znalostí, praktických laboratorních dovedností a přímý kontakt s vědci v zájmovém oboru. V případě zájmu o studentskou praxi je možnost kontaktovat přímo vedoucího laboratoře, do které byste se chtěli podívat anebo využít programu Otevřená věda.

Otevřená věda

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
Navštívit jednotlivá oddělení a laboratoře můžete v průběhu Dne otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny, který se koná pravidelně v listopadu v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

Týden vědy a techniky

 

VELETRH VĚDY
Setkat se s našimi vědci, shlédnout přístrojové vybavení a získat informace o výzkumu či vzdělávací materiály můžete na populárně naučné akci Veletrh vědy, který se koná každý rok v červnu v Praze.

Veletrh vědy

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230