Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vedoucí: Ing. Jan Prokšík

E-mail: jan.proksik@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633

Hlavní náplní činnosti oddělení je vyhledávání, vyhodnocování a administrativní realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, dalších národních a zahraničních bilaterálních a multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a technologického transferu.

 

OPPTT
  • zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v odbobí udržitelnosti projektů
    zajišťuje administrativní činnosti realizace a během období udržitelnosti projektů, včetně agendy veřejných zakázek v projektech
    plní roli centra technologického transferu (CTT) ústavu
    zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera
    plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech výzkumu Evropské komise

 

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Zuzana Kodymová
E-mail: zuzana.kodymova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633

 

Pracovníci:

Ing. Jan Prokšík
Ing. Zuzana Kodymová
Ing. Petra Nejezchlebová
Ing. Zuzana Němečková
Ing. Jan Tomanec

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230