Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vedoucí: Ing. Jan Prokšík

E-mail: jan.proksik@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633

Hlavní náplní činnosti oddělení je vyhledávání, vyhodnocování a administrativní podpora realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, národních a zahraničních bilaterálních i multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a technologického transferu.

 

OPPTT
  • - zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v odbobí udržitelnosti projektů
    - zajišťuje administrativní činnosti realizace a udržitelnosti projektů
    - plní roli centra technologického transferu (CTT) ústavu
  • - vede agendu přihlašování a udržování patentů a užitných vzorů a licenčních smluv
    - zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera, Eatris a dal.
    - plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech výzkumu Evropské komise

 

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Zuzana Kodymová
E-mail: zuzana.kodymova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633

 

Pracovníci:

Ing. Zuzana Kodymová (patenty a UV, BIOCEV, NPU)
Ing. Petra Nejezchlebová (NEURORECON)
Ing. Zuzana Němečková (APLIKACE, H2020)
Ing. Jan Tomanec (HAIE, NEURORECON, LEAR)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230