Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vedoucí: Ing. Jitka Hošková

Tel.: +420 241 062 670

Zástupce vedoucí oddělení:

Ing. Blanka Ernegrová, Ph.D.

Personální oddělení a mzdová účtárna:

Dana Vaňousová
Ivana Hojková
Pavla Mlčochová

Finanční účtárna:

Ing. Blanka Ernegrová, Ph.D.
Helena Hájková
Marie Kaňková

Agenda veřejných zakázek

Mgr. Markéta Nováčková

Pokladna:

Dagmar Hladíková

Správa a údržba majetku:

Radek Pechlát

Jan Kolář
Jan Medřický

Umývárna skla:

Zuzana Červenková
Marie Machková

Zvěřinářky:

Radka Červenková
Šárka Michálková
Olina Pertlíčková
Jana Ptáčníková
Hana Vaňková

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230