Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Deficit spojovacího proteinu Bral2 ovlivňuje velikost extracelulárního prostoru v thalamu stárnoucích myší. 

Deficit Bral2, který stabilizuje komplexy extracelulární matrix, vede k redukci perineurálních sítí a axonálních obalů ve ventroposteromediálním jádře thalamu (VPM) u mladých a starých zvířat, ale pokles extracelulárního objemu jsme pozorovali pouze u starých zvířat. Výsledky naznačují, že vliv deficitu Bral2 na difúzi ve VPM je pravděpodoně nepřímý a je způsoben zvýšeným poškozením neuronů s chybějícími ochrannými obaly během stárnutí. 

Spolupracující subjekt: Ústav neurověd, 2. LF UK

Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lýdie Vargová, PhD; tel: 241 062 643; vargova@biomed.cas.cz

Publikace:
Cicanic, M; Edamatsu, M; Bekku, Y; Vorisek, I; Oohashi, T; Vargova, L . A deficiency of the link protein Bral2 affects the size of the extracellular space in the thalamus of aged mice. J Neurosci Res. 2018 Feb;96(2):313-327. doi: 10.1002/jnr.24136. 

anderova-1b

S věkem související změny difuzivity a složení ECM thalamu u Bral2 deficientních myší. Deficit spojovacího proteinu Bral2 je spojen s rozpadem axonálních obalů s obsahem brevikanu (šipka) a významně ovliňuje difuzivitu v thalamickém ventroposteromediálním jádře thalamu u starých, ale ne mladých myší.