Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ischemická či traumatická poranění centrálního nervového systému (CNS) zvyšují proliferaci NG2 buněk a rozšiřují jejich diferenciační potenciál, což může významně přispět k regeneraci poškozené nervové tkáně.

Práce shrnuje dosavadní poznatky týkající se proliferace a diferenciace NG2 buněk v embryogenezi a v postnatálním CNS za fyziologických i patologických podmínek, s důrazem na úlohu signálních molekul, růstových faktorů, hormonů a dokonce i neurotransmiterů na diferenciační potenciál NG2 buněk. Tyto buňky jsou především významným zdrojem oligodendrocytů, avšak po poranění CNS (demyelinizace, trauma nebo ischemie), proliferace těchto buněk prudce roste  a jejich diferenciační potenciál se rozšiřuje. 

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Anděrová, CSc.; tel: 241 062 050; anderova@biomed.cas.cz

Publikace:
Valny, M; Honsa, P; Kriska, J; Anderova, M.  Multipotency and therapeutic potential of NG2 cells, Biochemical Pharmacology, 2017, Volume: 141 Pages: 42-55 Special Issue  DOI: 10.1016/j.bcp.2017.05.008

anderova-vysledek-2017-2a

Ve vyvíjejícím CNS dávají NG2 buňky vznik astrocytům a oligodendrocytům, avšak v důsledku ischemického či traumatického poškození CNS dávají tyto buňky vznik oligodendrocytů, reaktivním astrocytům a za určitých podmínek i nezralým neuronům.