Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antibakteriální účinky a může být aplikováno jako účinný nástroj v léčbě infikovaných ran a dalších patologických onemocnění kůže. V této studii jsme analyzovali účinek NTP na hojení akutní kožní rány u potkana. Léčba NTP zlepšila hojení akutních kožních ran bez viditelných vedlejších účinků a bez souběžné aktivace prozánětlivé signalizace. Získané výsledky prokázaly bezpečnost a účinnost NTP po jeho aplikaci na akutní ránu, což je důležité pro další vývoj zařízení do klinické praxe.

Spolupracující subjekt: Fyzikální ústav AV ČR

Kontaktní osoba: PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.; tel.: 241 062 635; sarka.k@biomed.cas.cz

Publikace:
Kubinova S, Zaviskova K, Uherkova L, Zablotskii V, Churpita O, Lunov O, Dejneka A. Non-thermal air plasma promotes the healing of acute skin wounds in rats. Sci Rep. 2017; 7:45183.

kubinova-vysledek-2017-1b

Hojení akutní kožní rány u potkana po aplikaci nízkoteplotního plazmatu. (A) Schéma experimentu. (B) Kontrakce kožní rány v časových intervalech 1-14 dní. Signifikantní zlepšení hojení rány po aplikaci plazmatu bylo pozorováno 7. den po poranění.