Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Polyfenol epigallocatechin-3-galát ze zeleného čaje moduluje zánětlivou odpověď a tím pomáhá regeneraci poraněné míšní tkáně.

Studovali jsme vliv EGCG na regeneraci míšní tkáně po poranění. Potkani po podání EGCG vykazovali lepší motorické vlastnosti, vyšší axonální sprouting a remodelaci gliové jizvy. Léčba EGCG také tlumí kanonickou dráhu NF-κB a moduluje hladiny zánětlivých cytokinů.

Spolupracující subjekt: N.Y. M.C, Valhala, USA, prof Meena Jhanwar-Uniyal

Kontaktní osoba: Machová-Urdziková, 241062619, urdzikl@biomed.cas.cz

Publikace:
Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová,
B., Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

vav-jendelova-2018

Vliv EGCG na signální dráhu NF-κB, regeneraci axonů, motoriku a hladiny cytokínů u potkanů s míšním poraněním.
Na obrázku je znázorněna zvýšená jaderná translokace podjednotky p65 (RelA) NF-κB dimeru po podání EGCG (černá šipka). měřítko A = 500 μm,  A1 = 20 μm. Nárůst počtu regenerujících axonů po aplikaci EGCG (B). Motorické zlepšení bylo pozorováno u potkanů léčených EGCG během chůze po kladině (C). Změny zánětlivých cytokínů jeden den a tři dny po míšním poranění (D).