Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Třírozměrná vlákna z poly- Ɛ-epsilon-kaprolaktonu připravena pomocí centrifugačního zvlákňování byla funkcionalizována pomocí krevných destiček pro dodávání růstových faktorů.

Třírozměrná PCL vlákna byla připravena pomocí centrifugačního zvlákňování a byla funkcionalizována pomocí adherovaných krevných destiček 5 různých koncentrací. Uvolněné růstové faktory stimulovali proliferaci a metabolickou aktivitu MG-63 buněk v koncentraci destiček větší než fyziologické (300×109/l). Nižší koncentrace byly srovnatelné s kontrolní skupinou. Podobně i aktivita alkalické fosfatázy byla zvýšena u dvou nosičů s 2 nejvyššími koncentracemi destiček.

Kontaktní osoba:  Mgr. Michala Rampichová, Ph.D., tel.: 296 442 387, m.rampichova@biomed.cas.cz

Spolupracující subjekt: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze, Buštěhrad 

Publikace:
Rampichová, M., Buzgo, M., Míčková, A., Vocetková, K., Sovková, V., Lukášová, V., Filová, E., Rustichelli, F., Amler, E.: (2017) Platelet-functionalized three-dimensional polye-epsilon-caprolactone fibrous scaffold prepared using centrifugal spinning for delivery of growth factors. International Journal of Nanomedicine. 12:347-361. 

filova-fig-rampichova-2017

Krevní destičky adherovaná na vlákna z poly- ε-kaprolaktonu. SEM vizualizace krevních destiček na PCL vláknech. Destičky byly částečně aktivovány a vytvořili fibrinovou síť 24 h od adheze (A). Destičky byly viditelně adherované na vláknech dokonce po 14 dnech experimentu (B).