Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Při studiu krátkodobých účinků ultrajemných a jemných prachových částic v ovzduší na frekvenci hospitalizací osob žijících ve městech střední a východní Evropy jsme zjistili, že zvýšení množství ultrajemných částic o 2750/cm3 je spojeno s vyšším rizikem hospitalizací v důsledku respiračních onemocnění. Současně jsme pozorovali i vliv částic o aerodynamickém průměru < 2,5 µm na zvýšení rizika hospitalizací souvisejících s kardiovaskulárními a respiračními onemocněními.

Spolupracující subjekt: Helmholtz Zentrum München-German Research Center for Environmental Health, Institute of Epidemiology II, Neuherberg, Germany

Kontaktní osoba: Ing. Jan Topinka, CSc. DSc.; tel.: 241 062 763; jtopinka@biomed.cas.cz

Publikace:
Lanzinger S, Schneider A, Breitner S, Stafoggia M, Erzen I, Dostal M, Pastorkova A, Bastian S, Cyrys J, Zscheppang A, Kolodnitska T, Peters A; UFIREG study group: (2016) Ultrafine and Fine Particles and Hospital Admissions in Central Europe. Results from the UFIREG Study. Am J Respir Crit Care Med. 194(10):1233-1241. IF 13.204

ufireg-cele-schema-plice

Velikost částic a jejich pronikání do dýchacího systému ( http://www.ufireg-central.eu/)