Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Jak vypadala naše letošní expozice na Veletrhu vědy? Podívejte se na krátké video!

6.-8. 6. 2019 Proběhl 5. ročník Veletrhu vědy

Co jste letos mohli vidět na našem stánku na Veletrhu vědy?

Letos jste se mohli dozvědět více o účincích plazmatu a jeho použití k urychlení a podpoře hojení ran. A také jak jsou prováděny behaviorální testy paměti u myší nebo o problematice rakoviny střev. Návštěvníci si mohli poskládat buňku, prohlédnout anatomickou stavbu mozku a expozici embryonálních až fetálních stádií myší a zebřiček. Dozvěděli se více o struktuře nervové soustavy a s pomocí fluorescenčního mikroskopu mohli vidět nervové a gliové buňky ve zdravé tkáni nebo po ischemickém poškození mozku. Zajímavostí určitě byla možnost prohlédnout, jak vypadají změny na mozku myší vlivem Alzheimerovy choroby.

 

 

Veletrh vědy 2019