Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Nová měření ukazují, jak znečištěné ovzduší ovlivňuje těhotné ženy a novorozence

Čeští vědci mají nová zjištění o vlivech špatného ovzduší

Vědci z Akademie věd ČR mají nová měření, která ukazují, jak znečištěné ovzduší ovlivňuje těhotné ženy a novorozence. Z prvních závěrů výzkumu vyplývá, že zvýšené koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenenu jednoznačně způsobují častější nemocnost dětí i změny v jejich genetice.