Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Jak dalece dnešní hlučná doba ovlivňuje naše zdraví?

Jak nadměrný hluk poškozuje sluch? Rozhovor s prof. MUDr. Josefem Sykou DrSc.

Hluk ovlivňuje kardiovaskulární systém, zvyšuje krevní tlak a nepřímo tak může vést k onemocněním, které mohou zapřičinit dokonce infarkt myokardu. Nadměrný hluk je všude kolem nás, dá se mu vůbec ubránit?