Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Představení výzkumu probíhajícího v Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

Jsou nanomateriály bezpečné? Nanotoxikologie

Nanotechnologie nebo nanomateriály jsou pojmy, se kterými se setkáváme stále častěji. Jsou ale bezpečné z hlediska lidského zdraví? A jaký zájem mají firmy zjišťovat toxicitu nanomateriálů?