Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

záznam přednášky MUDr. Radima Šráma DrSc., který na toto téma hovořil v rámci festivalu Týdne vědy a techniky AV ČR

MUDr. Radim Šrám DrSc.: Co se změnilo v životním prostředí od roku 1989

Co se změnilo v životním prostředí od roku 1989? To jste se mohli dozvědět na přednášce MUDr. Radima Šráma DrSc. z  Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, který na toto téma hovořil v rámci festivalu Týdne vědy a techniky AV ČR.
Podívejte se na záznam přednášky!