Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

MUDr. Radim Šrám, DrSc. a Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. o projektu Healthy Aging in Industrial Environment

O projektu HAIE v pořadu Ranní Plus Českého rozhlasu

Projekt HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu. Poslechněte si záznam rozhovoru s hlavním řešitelem projektu MUDr. Radimem Šrámem, DrSc. a vedoucím programu na Ústavu experimentální medicíny Ing. Janem Topinkou, CSc., DSc.

K poslechnutí záznam Českého rozhlasu ze dne 5. 8. 2019 v pořadu Ranní Plus mezi 6:25-6:30.