Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Film o projektu LIFE MEDETOX, jehož cílem bylo monitorování emisí naftových motorů během skutečného provozu

Projekt programu LIFE MEDETOX (2018)

Film o projektu LIFE MEDETOX, jehož cílem bylo monitorování emisí naftových motorů během skutečného provozu. Projekt spojil odborníka na toxické účinky motorových emisí Ing. Topinku a odborníka na motory doc. Vojtíška. Na tomto projektu se podílel Ústav experimentální medicíny AV ČR jako hlavní koordinátor projektu ve spolupráci s partnerem projektu Technickou univerzitou v Liberci. 

 

Autorská práva k filmu náleží subjektům Czech LIFE, MŽP, ČSOP Salamandr a zhotoviteli filmu firmě Flightprod.