Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Týden mozku 2017

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá Akademie věd České republiky. Akce je součástí tzv. Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

Během Týdne mozku s přednáškami vystupují přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro studenty středních škol. Připraven je i zajímavý doprovodný program.

Pořádání této akce v Evropě koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Alliance for Brain Initiatives.

www.tydenmozku.cz

Na organizaci Týdne mozku se podílejí tyto instituce:
Ústav experimentální medicíny AV ČR v. v. i.
Česká společnost pro neurovědy
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Další spolupracující organizace:
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola paměti Jakuba Poka