Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Veletrh vědy

V červnu jste měli možnost setkat se s našimi vědci na veletrhu vědy.  Bylo možné shlédnout nízkoteplotní plazma a dozvědět se o možnostech využití v medicíně. Zobrazení buněčných kultur a tkáňových řezů pomocí fluorescenční mikroskopie. Ukázky poškození genů, mikrojádra, komety nebo buňky s nanočásticemi. Dozvědět jste se mohli o rizicích vzniku a podílu genetické složky u rakoviny tlustého střeva a konečníku a dalších nádorů trávicího traktu. Na modelu lidského mozku byly předvedeny mechanismy vnímání a interpretace zvukových podnětů, změny při poškození sluchu či stárnutí. Shlédnout jste mohli možnosti měření škodlivin v ovzduší a získat informace o jejich dopadech na lidské zdraví. 

dnac mozekb

  

rakovina2b rakovinab