Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR, v.v.i. je majitelem či spolumajitelem národních i zahraničních patentů a užitných vzorů.
Podrobné informace k patentům/UV jsou zveřejněny v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě zájmu o další informace k patentům, možnostem licencování se obracejte na Oddělení projektové podpory a technologického transferu.
Tel.: 296 443 633
E-mail:  zuzana.kodymova@iem.cas.cz

značka spisu     číslo dokumentu název
PUV 2019-35874 32666 Lyofilizovaný přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění
PUV 2018-35280 32813 Léčebné zařízení pro aplikaci terapeuticky působící atmosféry při léčení onemocnění očí
PV 2018-381 307891 Způsob a zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic
PUV 2018-35244 32083 Audiometr pro měřicí aparaturu pro komplexní vyšetření sluchu a měřicí aparatura pro komplexní vyšetření sluchu obsahující tento audiometr
PUV 2018-35218 32414 Zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic
PUV 2018-34759 31773 Přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění oka a oční kapky adjustované ve vialkách
PUV 2017-33974 31034 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu při využití v medicínských bioaplikacích
PUV 2017-33889 31206 Prostředek pro uchování lidských nebo zvířecích buněk při velmi nízkých teplotách
PV 2017-396 Prostředek pro uchování lidských nebo zvířecích buněk při velmi nízkých teplotách a jeho použití
PV 2017-293 308052 Polysubstituované pyrimidiny jako inhibitory tvorby prostaglandinu E2, způsob výroby a použití
PV 2017-84 307851 Léčebný přípravek k prevenci a léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění
PUV 2016-33101 30270 Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
PUV 2016-33078 30612 3D kompozitní gely pro řízenou diferenciaci buněk v podmínkách in vitro
PUV 2016-32937 30239 Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení zánětlivých onemocnění, posttraumatických reakcí a degenerativních onemocnění
PUV 2016-32290 30686 Variabilní kit pro kultivaci buněčných struktur v kultivačních destičkách
PV 2016-644 307325 Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení posttraumatických zánětlivých reakcí a způsob jeho výroby
PV 2016-284 306800 Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
PUV 2015-31845 29236 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu ve tvaru různých objemových útvarů
PUV 2015-31600 29159 Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace
PUV 2015-30685 28419 Kompozitní chirurgická síť s nanovlákennou vrstvou
PV 2015-698 306217 Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace a způsob výroby sendvičové   struktury pro tento zdroj
PV 2015-606 Nanočástice pro magnetické a fluorescenční značení buněk, postup přípravy a výroby a jejich použití
PV 2015-79 Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících chondrogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
PV 2015-78 Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících adipogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
PV 2015-77 Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících osteogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
PUV 2014-30345 27679 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro deaktivaci bakterií
PUV 2013-28192 25959 Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích
PV 2013-1079 307053 3 D kolagenové porézní kompozitní nosiče pro akcelerovanou regeneraci kostí
PV 2013-543 304814 Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích
PUV 2012-25856 23746 Zařízení pro generaci nízkoteplotního plazmatu s laditelnou koncentrací ionizovaných částic
PV 2011-324 303252 Způsob eliminace antigenních vlastností 5-ethynyl-2´-deoxyuridinu a 5-ethynyluridinu při detekci nukleových kyselin
PV 2011-309 303251 Způsob značení dvouřetězcových molekul DNA
PV 2011-308 303230 Způsob zpřístupnění specifických pyrimidinových nukleosidů ve struktuře dvouřetězcové DNA pro reakci s protilátkami, které s těmito nukleosidy reagují
PV 2011-133 303587 Nitě a sítě s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci
PV 2011-103 305457 Pyrimidinové sloučeniny   inhibující tvorbu oxidu dusnatého a prostaglandinu E2, způsob výroby a použití
PV 2010-298 302613 Způsob detekce molekul RNA polyadenylovaných na 3´ konci a molekul RNA, které obsahují uvnitř řetězce   úseky těsně za sebou následujících adeninů, za použití   5-bromo-2´-deoxyuridinu, 5-iodo-2´-deoxyuridinu a 5-chloro-2´-deoxyuridinu ve   formě trifosfátů v permeabilizovaných buňkách a tkáních a na řezech buňkami   nebo tkáněmi
PUV 2009-21121 20346 Síťka obohacená nanovlákny z polykaprolaktonu nebo ze směsi kyseliny polymléčné a polyglykolové či polyvinylchloridu s adherovanými liposomy
PUV 2009-21120 20292 Síťka z polykaprolaktonu nebo z polyglykolové kyseliny nebo ze směsi kyseliny polymléčné a polyglykolové s nanovlákny
PUV 2009-21119 20291 Kolagen/fibrinová síť s nanovlákny z polykaprolaktonu
PV 2009-496 302699 Způsob výroby nanokapslí připravených na bázi nanovláken
PV 2006-821 299687 Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230