Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Možnost využití zobrazovací techniky.
Pro zjištění obsazenosti přístroje použijte přihlašovací jméno "guest" a heslo "guest".

Confocal Microscope
Zeiss LSM 5 DUO
Transmission Electron Microscope
Philips Morgagni
micro2 micro1
Confocal Microscope
Olympus FV10i
Confocal Microscope
Olympus FV1200 MPE
micro5 micro4
Confocal Microscope
Leica TCS SP
micro3