Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Kvalitní základna technik soustředěných v servisních laboratořích, tzv. „core facilities“.

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Všechny servisní laboratoře BIOCEV jsou otevřené pro poskytování výzkumných služeb vnějším uživatelům. Kontakt jednotlivých středisek: www.biocev.eu/servisni-pracoviste.

biocev-wide