Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

O projektu

eu-msmt-b

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419

Přidělená dotace: 149 988 872,90 Kč
Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 10. 2022

 

Náplní projektu NEURORECON je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu pod vedením předního zahraničního vědce, prof. Jamese Fawcetta (University of Cambridge), který se bude zabývat výzkumem v oblasti léčebných metod nervového systému. Projekt navazuje na dosavadní výzkumné aktivity Ústavu experimentální medicíny AVČR, v.v.i. a v souvislosti s jeho realizací dojde k posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni, pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce ÚEM.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Výzkumný tým projektu je složený z výzkumných pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM) a částečně z nově přijatých zaměstnanců. V čele týmu stojí přední zahraniční vědec prof. J. Fawcett (KZVP), který působí zároveň na University of Cambridge, Department of Clinical Neurosciences. Při zahájení realizace projektu byl ustanoven řídící výbor projektu (J. Fawcett, J. Kwok, P. Jendelová, Š. Kubinová) a externí poradní tým.

Prof. Fawcett připravil strategický směr projektu orientovaného na základní neurovědní výzkum směřující k využití výsledků v medicíně v léčbě závažných onemocnění a poranění centrální nervové soustavy. Na základě interního projednání řídícím výborem byly specifikovány postupy a metody výzkumu. Výzkumná agenda je rozdělena do osmi pracovních balíčků (dílčích výzkumných projektů) s příslušnými milníky a výstupy.

Newsletter – výzkumné projekty

březen 2018

 

Aktivity uspořádané v rámci projektu

2017

 • konference Regeneration, Plasticity, Protection (prof. James Fawcett) program konference
 • dvoudenní workshop odborníků z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR, které spadá pod oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge
  • DRG INJECTION WORKSHOP (Dr. Menghon Cheah)
  • Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang)
 • školící workshop na téma izolace DRG in situ v oblasti krční a bederní páteře doprovázená praktickými ukázkami, jak otevřít správné obratle a identifikovat odpovídající dorzální ganglia
 • navázána spolupráce s Dr. Vincenzem de Paola z Imperial College v Londýně (in vivo zobrazování organotypických řezů) a Dr. Diegem Perettim z Univerzity v Cambridge (model hibernace)
 • tříměsíční pracovní stáž Dr. Růžičky na pracovišti Dr. Vincenza di Paola
 • přednáška prof. Toshitaka Oohashi - The Hyaluronan and Proteoglycan Link Proteins: Organizers of the Brain ECM and Key Molecules for Neuronal Function and Plasticity
 • pracovní stáž Mgr. Dubišové na Univerzitě v Cambridge
 • účast členů projektu na kongresu tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny TERMIS EU 2017 ve Švýcarsku, organizace symposia „New trends in CNS repair“ v rámci kongresu, tři přednášky a dvě plakátová sdělení
 • navázána spolupráce se skupinou Dr. Andrase Lakatose z Cambridge, přednáška na téma: Regulatory networks controlling protective and detrimental astrocyte phenotypes in injury and ALS.
 • v průběhu roku bylo postupně vybudováno pracoviště Centra a pořízeno investiční vybavení včetně Lightsheet mikroskopu

2018

 • přednáška Dr. Elisabeth Bradbury (King's College London) - Restoring function after spinal cord injury: targeting glial scar matrix and endogenous repair processes
 • přednáška Dr. Kristiana Franzeho (Department of Physiology, Development and Neuroscience University of Cambridge) - The mechanical regulation of neuronal development and regeneration
 • přednáška prof. Joosta Verhaagena (Netherlands Institute for Neuroscience) - Neuronal regeneration: from gene networks to gene therapy
 • přednáška prof. Britty Eickholt (Charité – Universitätsmedizin Berlin) – Injury induced drebrin controls astrogliosis and scar formation by regulating tubular endosomes and adhesion responses
 • Mgr. Neumannová se zúčastnila 3-denního workshopu na téma Aplikace virových vektorů do míšních ganglií v Netherlands Institute for Neuroscience, Amsterdam
 • tříměsíční pracovní stáž Mgr. Hahnové v laboratoři Joao Relvase, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Porto
 • Konference Controlling neuronal plasticity - developmental disorders and repair ve Vile Lanna, Praha - http://cnp-2018.com/content/programme
 

2019

 • přednáška prof. Mark H. Tuszynski, M.D., Ph.D. (Director, Center for Neural Repair, Department of Neurosciences, University of California - San Diego) - Neural Stem Cells for Spinal Cord Injury
 • přednáška prof. Martin E. Schwab (Institute for Regenerative Medicine, University of Zurich and Dept. of Health Sciences and Technology, ETH Zurich) - Neurobiological mechanisms of functional recovery after spinal cord injury or stroke; from the lab bench to the clinic with a neurite growth enhancing therapy
  prezentace výsledků projektu na konferenci TERMIS European Chapter Meeting 2019, Řecko 
  prezentace výsledků na konferenci XIV. European Meeting on Glial Cells in Health and Diseases, Portugalsko
  studijní pobyt člena realizačního týmu na University of Leeds, Velká Británie -  studie vlivu rozrušení ECM v míšní lézi na regeneraci míšní tkáně
  přednáška prof. Catherina G. Becker, FRSB (Centre for Discovery Brain Sciences, The University of Edinburgh) -  The immune systems controls successful spinal cord repair in zebrafish 
Realizační tým projektu

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Dr. Jessica Kwok, Ph.D.
MUDr. Lucia Machová Urdziková, Ph.D.
Dr. Slaven Erceg, Ph.D.
RNDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D. 
Mgr. Anda Cimpean
Mgr. Jana Vallová 
Mgr. Kateřina Neumannová 
Mgr. Noelia Martinez Varea 
Mgr. Klára Hahnová - MD
Mgr. Ingrid Vargová
Ing. Milada Chudíčková Ph.D.
Mgr. Barbora Smejkalová

 
Externí poradní tým

Dr. Elisabeth Bradbury - King's College London
prof. Joost Verhaagen - Netherlands Institute for Neuroscience, Amsterdam
Ing. Miroslava Anděrová, PhD. – ÚEM AV ČR
Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc, Ústav Imunologie, SAV, Bratislava
Dr. Andreas Lakatos - University of Cambridge

 
Nejvýznamnější publikace

2017

 • Foscarin, S., Raha-Chowdhury, R., Fawcett, J., Kwok, J.: (2017) Brain ageing changes proteoglycan sulfation, rendering perineuronal nets more inhibitory. Aging. 9 (6): 1607-1622.
 • Koseki, H., Donegá, M., Lam, B.Y.H., Petrová, V., van Erp, S., Yeo, G.S.H., Kwok, J., Ffrench-Constant, Ch., Eva, R., Fawcett, J.: (2017) Selective rab11 transport and the intrinsic regenerative ability of CNS axons. eLife. 6: e26956.
 • Yang, S., Hilton, S., Alves, J.N., Saksida, L.M., Bussey, T., Matthews, R.T., Kitagawa, H., Spillantini, M.G., Kwok, J., Fawcett, J.: (2017) Antibody recognizing 4-sulfated chondroitin sulfate proteoglycans restores memory in tauopathy-induced neurodegeneration. Neurobiology of Aging. 59: 197-209.
 • Giulia E. Tyzack, Claire E. Hall, Christopher R. Sibley, Tomasz Cymes, Serhiy Forostyak, Giulia Carlino, Ione Meyer, Giampietro Schiavo, Su-Chun Zhang, George M. Gibbons, Jia Newcombe, Rickie Patani & András Lakatos*A neuroprotective astrocyte st 1 ate is induced by neuronal signal EphB1 but fails in ALS models, Nature Communications, Oct 27;8(1):1164.
 • Lucia Machova Urdzikova L, Ruzicka J,Karova K, Kloudova A, Svobodova B, Amin A, Dubisova J, Schmidt M, Kubinova S,  Jhanwar-Uniyal M, Jendelova P. A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines, Neuropharmacology, 2017 Nov;126:213-223. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.09.006. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.09.006
 • Jiri Ruzicka, Lucia Machova Urdzikova, Barbora Svobodova, Anubhav G.Amin, Kristyna Karova, Jana Dubisova, Kristyna Zaviskova, Sarka Kubinova, Meic Schmidt,Meena Jhanwar-Uniyal and Pavla Jendelova Combined therapy of Curcumin and Epigallocatechin gallate in an experimental model of spinal cord injury in rats. Neural Regeneration Research (in press)
 • Serhiy Forostyak* & Eva Sykova, Neuroprotective potential of cell-based therapies in ALS: from bench to bedside, Front Neurosci. 2017 Oct 24;11:591. doi: 10.3389/fnins.2017.00591. eCollection 2017
 • Eva R, Koseki H, Kanamarlapudi V, Fawcett JW. EFA6 regulates selective polarised transport and axon regeneration from the axon initial segment. J Cell Sci. 2017 Nov 1;130(21):3663-3675. doi: 10.1242/jcs.207423. Epub 2017 Sep 21.
 • Cheah M, Fawcett JW, Andrews MR. Assessment of Thermal Pain Sensation in Rats and Mice Using the Hargreaves Test. Bio Protoc. 2017 Aug 20;7(16). pii: e2506. doi: 10.21769/BioProtoc.2506.
 • Richter RP, Baranova NS, Day AJ, Kwok JC. Glycosaminoglycans in extracellular matrix organisation: are concepts from soft matter physics key to understanding the formation of perineuronal nets? Curr Opin Struct Biol. 2017 Dec 21;50:65-74. doi: 10.1016/j.sbi.2017.12.002.

2018

 • Nieuwenhuis B, Haenzi B, Andrews MR, Verhaagen J, Fawcett JW. Integrins promote axonal regeneration after injury of the nervous system. Biol Rev CambPhilos Soc. 2018 Feb 15. doi: 10.1111/brv.12398. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29446228.
 • Krupa P, Vackova I, Ruzicka J, Zaviskova K, Dubisova J, Koci Z, Turnovcova K, Urdzikova LM, Kubinova S, Rehak S, Jendelova P. The Effect of Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Wharton's Jelly in Spinal Cord Injury Treatment Is Dose-Dependent and Can Be Facilitated by Repeated Application. Int J Mol Sci. 2018 May 17;19(5). pii: E1503. doi: 10.3390/ijms19051503.
 • Ruzicka J, Urdzikova LM, Svobodova B, Amin AG, Karova K, Dubisova J, Zaviskova K, Kubinova S, Schmidt M, Jhanwar-Uniyal M, Jendelova P. Does combined therapy of curcumin and epigallocatechin gallate have a synergistic neuroprotective effect against spinal cord injury? Neural Regen Res. 2018 Jan;13(1):119-127. doi: 10.4103/1673-5374.224379.
 • Artero Castro A, Lukovic D, Jendelova P, Erceg S. Concise Review: Human Induced Pluripotent Stem Cell Models of Retinitis Pigmentosa. Stem Cells. 2018 Apr;36(4):474-481. doi: 10.1002/stem.2783. Epub 2018 Feb 7.
  Hejcl A, Ruzicka J, Proks V, Mackova H, Kubinova S, Tukmachev D, Cihlar J, Horak D, Jendelova P. Dynamics of tissue ingrowth in SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores after bridging a spinal cord transection. J Mater Sci Mater Med. 2018 Jun 25;29(7):89. doi: 10.1007/s10856-018-6100-2.
 • Fawcett JW. The Paper that Restarted Modern Central Nervous System Axon Regeneration Research. Trends Neurosci. 2018 May;41(5):239-242. doi: 10.1016/j.tins.2018.02.012.
 • Irvine SF, Kwok JCF. Perineuronal Nets in Spinal Motoneurones: Chondroitin Sulphate Proteoglycan around Alpha Motoneurones. Int J Mol Sci. 2018 Apr 12;19(4). pii: E1172. doi: 10.3390/ijms19041172.
 • Warren PM, Dickens SM, Gigout S, Fawcett JW, Kwok JCF. Regulation of CNS plasticity through the extracellular matrix. Oxford Handbook of Developmental Neural Plasticity. Subject: Neuroscience, Development of the Nervous System.  DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190635374.013.11. Online Publication Date: Oct 2018
 • Fawcett JW, Verhaagen J. Intrinsic Determinants of Axon Regeneration. Dev Neurobiol. 2018 Oct;78(10):890-897. doi: 10.1002/dneu.22637. Epub 2018 Oct 21.
 • Rowlands D, Lensjø KK, Dinh T, Yang S, Andrews MR, Hafting T, Fyhn M, Fawcett JW, Dick G. Aggrecan directs extracellular matrix mediated neuronal plasticity. J Neurosci. 2018 Nov 21;38(47):10102-10113. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1122-18.2018. Epub 2018 Oct 3.
 • Hejcl A, Ruzicka J, Kekulova K, Svobodova B, Proks V, Mackova H, Jirankova K, Karova K, Machova Urdzikova L, Kubinova S, Cihlar J, Horak D, Jendelova P. Modified methacrylate hydrogels improve tissue repair after spinal cord injury. Int J Mol Sci. 2018 Aug 22;19(9). pii: E2481. doi: 10.3390/ijms19092481.
 • Jendelova P, Sykova E, Erceg S. Neural Stem Cells Derived from Human-Induced Pluripotent Stem Cells and Their Use in Models of CNS Injury. Results Probl Cell Differ. 2018;66:89-102. doi: 10.1007/978-3-319-93485-3_3.
 • Karova, K., Wainwright, J.V, Machova-Urdzikova, L., Rishikaysh Pisal, R.V., Schmidt, M., Jendelova, P., Jhanwar-Uniyal, M. Transplantation of neural precursors generated from spinal progenitor cells reduces inflammation in spinal cord injury via NF-κB pathway inhibition. J Neuroinflammation. 2019 Jan 17;16(1):12. doi: 10.1186/s12974-019-1394-7.
 • Ruzicka J, Romanyuk N, Jirakova K, Hejcl A, Janouskova O, Urdzikova Machova L, Bochin M, Pradny M, Vargova L, Jendelova P. The effect of iPS derived neural progenitors seeded on laminin coated pHEMA-MOETACl hydrogel with dual porosity, in a rat model of chronic spinal cord injury. Cell Transplant. 2019 Jan 18:963689718823705. doi: 10.1177/0963689718823705. [Epub ahead of print]

2019

 • Neumannova K, Machova-Urdzikova L, Kwok JCF, Fawcett JW, Jendelova P. Adaptation of tape removal test for measurement of sensitivity in perineal area of rat. Exp Neurol. 2020 Feb;324:113097. doi: 10.1016/j.expneurol.2019.113097.
 • Boggio EM, Ehlert EM, Lupori L, Moloney EB, De Winter F, Vander Kooi CW, Baroncelli L, Mecollari V, Blits B, Fawcett JW, Verhaagen J, Pizzorusso T.  Inhibition of Semaphorin3A Promotes Ocular Dominance Plasticity in the Adult Rat Visual Cortex. Mol Neurobiol.  2019 Sep;56(9):5987-5997. doi: 10.1007/s12035-019-1499-0. Epub 2019 Jan 31.
 • Fawcett JW, Oohashi T, Pizzorusso T. The roles of perineuronal nets and the perinodal extracellular matrix in neuronal function. Nat Rev Neurosci. Nat Rev Neurosci. 2019 Aug;20(8):451-465. doi: 10.1038/s41583-019-0196-3. Epub 2019 Jul 1.

Kontakty

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
klíčový zahraniční vědecký pracovník

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
excelentní vědecký pracovník

Ing. Jan Tomanec
projektový a finanční manažer

Ing. Zuzana Kodymová
projektový a finanční manažer

Centrum rekonstrukčních neurověd

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230