Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

IBC napomáhá vzniku a úspěšnému rozběhu spin-off firem založených na vědeckých výstupech Ústavu experimentální medicíny. IBC podporuje spolupráci mezi firmami, výzkumnými pracovišti a investory.

Inovační biomedicínské centrum ÚEM je od roku 2008 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR ( www.svtp.cz).

ibcbudova

Inovační biomedicínské centrum (IBC) je situováno v těsné blízkosti ústavu v Praze 4-Krči, v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd ČR. Jeho výstavba, která byla financována z fondů EU a také částečně městem Praha, proběhla v letech 2007 až 2008.

Služby IBC pro inovační začínající firmy jsou orientovány do tří, navzájem úzce spolupracujících směrů:

Podpora konkurenceschopnosti v biomedicíně  – školení v oborech marketing, ochrana duševního vlastnictví, organizace prodeje, management, finanční řízení, sestavení žádosti dotačních projektů, projektový management, právní úkony spojené se založením společnosti, veřejné zakázky a asistence při zavedení systému Správní výrobní praxe. Školení a koučing jsou uspořádány tak, aby začínající firmy překonaly nejčastější úskalí: špatně sestavený business plán a model financování, špatně nastavené vztahy a smlouvy s investorem, špatný management firmy, dodržování korporátních povinností ze zákona a nedostatečné ochrany duševního vlastnictví.

akreditace

Společnost vědeckotechnických parků ČR udělila v roce 2008 akreditaci Inovačnímu biomedicínskému centru ÚEM.

Podpora aplikovaného výzkumu v biomedicíně  – certifikované služby v režimu Správné výrobní praxe: testy sterility, výroba odběrových setů, rozplňování, separace a kultivace kmenových buněk apod.

Podnikatelský inkubátor pro spin-off společnosti  – služby usídleným firmám: pronájem kanceláří a laboratoří, správa počítačové sítě, řízení nákupu, patentové a daňové služby, skladové hospodářství, recepce, pošta, správa a údržba nemovitosti, prezentace firem, vyhledání investorů a asistence při uzavírání smluv. V současné době je podnikatelský inkubátor plně obsazen.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230