Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ústav experimentální medicíny (UEM) Akademie věd České republiky je partnerem české platformy evropské výzkumné infrastruktury pro translační medicínu (EATRIS, https://eatris.cz/), která integruje akademická výzkumná pracoviště a pracoviště veřejné aplikační sféry s cílem zajistit optimalizaci translačního procesu výzkumu a vývoje v procesu od základního výzkumu po klinický výzkum a klinickou praxi.

V oblasti translačního výzkumu disponuje UEM příslušnou infrastrukturou a expertízou v oblasti v následujících oblastech výzkumu:

1. Regenerativní medicína: Kmenové buňky a tkáňové inženýrství.

2. Neurovědy (neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie)

3. Genetická ekotoxikologie a výzkum rakoviny

UEM je akreditován pro práci s geneticky modifikovanými organismy (v první a druhé rizikové kategorii), embryonálními kmenovými buňkami a pro použití pokusných zvířat (myši, potkani, morčata). Zvířecí modely jsou vyvinuty pro studium a léčbu např. míšního poranění, mozkové mrtvice a ischemie, Alzheimerovy choroby, ALS a stárnutí nebo hojení defektů kůže, kostí, chrupavky a rohovky. Chovná zařízení zahrnují konvenční nebo IVC systémy.

Pro podporu  aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti biomedicíně bylo v letech 2007-2008 vybudováno Inovační biomedicínské centrum (IBC) (http://www.iem.cas.cz/vyzkum/vyzkumna-centra/vyzkumne-centrum-bunecne-terapie-a-tkanovych-nahrad/), které je od roku 2008 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (www.svtp.cz) a sdružení CzechBio. V současné době jsou čisté prostory (třída A / B) a laboratoře budovy IBC využívány společností Bioinova, s.r.o., která se specializuje na vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie na bázi mezenchymálních stromálních buněk. Bioinova je certifikovaným výrobcem aseptických produktů a připravuje somatobuněčné přípravky pro klinické využití podle standardů správné výrobní praxe (GMP).

Jako součást infrastruktury pro biomedicínský výzkum bylo v letech 2008 – 2013 za podpory Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) vybudováno Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (http://www.iem.cas.cz/en/research/research-centres/research-center-for-cell-therapy-and-tissue-repair/). Hlavním zaměřením Centra je vývoj a preklinické testování nových terapeutických metod využívajících přípravky moderní terapie (kmenové buňky, biomateriály) pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.

 

Kontaktní osoba :

RNDr. Pavel Rössner, PhD. (pavel.rossner@iem.cas.cz)

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230