Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Aktuální protiepidemická opatření v ÚEM AV ČR

Publikováno 23. 01. 2022

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace je až do odvolání omezen vstup veřejnosti do budovy ÚEM AV ČR, výjimku tvoří pouze předem ohlášené a schválené návštěvy.

Mimoto se do odvolání ruší veškeré prezenční hromadné akce s účastí veřejnosti. Povoleny jsou pouze pracovní porady, interní semináře, workshopy a školení určené výlučně pro zaměstnance ÚEM AV ČR, přičemž musí být dodrženy následující podmínky:

Prezenční hromadné akce se mohou konat s počtem účastníků do 50 osob. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

Během těchto akcí platí vždy povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Totéž platí také pro ohlášené a schválené návštěvy ÚEM AV ČR, které prokáží splnění výše uvedených podmínek kontaktní osobě (se kterou mají sjednanou schůzku) při vstupu do budovy.

Po celou dobu návštěvy platí povinnost ochrany dýchacích cest řádně nasazeným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Zdroj:

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230