Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Přednáška MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace

MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednese v rámci Týdne vědy a techniky

přednášku s názvem

Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

v pondělí 6. 11. 2017, od 15:00

Schola Humanitas, Centrum bakalářských studií, Ukrajinsk á 379, Litvínov

Přednášky budou informovat o výsledcích výzkumu vlivu znečištěného ovzduší na novorozence, jeho vlivu na centrální nervovou soustavu a možnosti využití biomarkerů pro hodnocení rizika. Výzkum je součástí projektu QUALITAS – výzkumný program „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“ Strategie AV21.

Na tyto přednášky není nutná rezervace.

Více informací naleznete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230