Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

6. 12. 2018 Interní obhajoba MUDr. et Ing. Karolína Vocetková

Inteligentní nanovlákna funkcionalizovaná růstovými faktory a krevními deriváty pro dermatologické aplikace

Dovolujeme si Vás pozvat na interní obhajobu

s názvem

Inteligentní nanovlákna funkcionalizovaná růstovými faktory a krevními deriváty pro dermatologické aplikace

kterou přednese

 MUDr. et Ing. Karolína Vocetková

Oddělení tkáňového inženýrství, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Interní obhajoba se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 14 hod.    
v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR, v. v. i.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230