Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V roce 2005 přijala Evropská komise Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tyto dva dokumenty určené výzkumným pracovníkům, jakož i zaměstnavatelům a poskytovatelům výzkumu ve veřejném i soukromém sektoru, jsou klíčovými prvky politiky EU na podporu kariéry výzkumných pracovníků. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. se k dnešnímu dni zařadil mezi 1184 evropských organizací výzkumných organizací, které se hlásí k Chartě a Kodexu. Nyní má ústav přesně jeden rok na to, aby zpracoval a Evropské komisi předložil analýzu případných nedostatků a návrh akčního plánu na jejich odstranění.  

Pro více informací navštivte stránku: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230