Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR se zapojí do mezinárodního projektu Astrotech

Publikováno 07. 12. 2020

Cílem projektu je vyvinout inovativní technologie ke studiu chování některých gliových buněk v rámci kognitivních funkcí a při různých onemocněních mozku.

Kromě neuronů totiž existují v mozku i další buňky, které zastávají klíčovou roli pro správnou činnost CNS. V posledních čtyřech desetiletích se ukázalo, že buňky zvané astrocyty mají klíčový význam pro funkci a dysfunkci mozku. Zejména nesprávná funkce astrocytů je příčinou mnoha nemocí (deprese, epilepsie, cévní mozkové příhody, autismu a některých druhů nádoru CNS - tzv. gliomů).

Pro podrobnější výzkum těchto klíčových buněk chybí potřebné technologie. Přístroje používané ke studiu astrocytů byly původně vyvinuty ke studiu neuronů, které se v porovnání s gliovými buňkami liší svou strukturou i funkcí.

Astrotech je projekt evropské inovativní vzdělávací sítě Maria Skłodowska - Curie, který vytvoří a vyvine nový obor nazvaný „Glial Engineering“ (v překl. Gliové inženýrství) a bude poskytovat konzistentní spektrum nových technologií pro záznam, studium a manipulaci s astrocyty ve zdravém i poškozeném mozku. Zaměří se zejména na výzkum v oblasti neurověd, biomateriálů, nanotechnologií, optogenetiky, elektronických a fotonických zařízení, výpočetních metod a dalších. 

V rámci projektu bude vyškoleno 15 mladých neurovědců ve výše uvedených oblastech výzkumu.

Do projektu je zapojeno 25 veřejných výzkumných institucí, univerzit a dalších partnerů z 9 evropských zemí a ze zemí mimo společenství EU. ÚEM AV ČR je jediným zástupcem z České republiky.

Astrotech je součástí programu Horizont 2020 - „Excellent science“, který představuje největší projekt Evropské komise, podporující výzkum a inovace. Pro bližší představu, za posledních 7 let byly do programu vloženy finanční prostředky v celkové výši 80 miliard EUR.

Očekává se, že výzkum poskytne zásadní znalosti o gliových buňkách a jejich vlivu na mozkové funkce, stejně tak nový pohled na specifickou diagnostiku a léčbu gliomu, ischemie, epilepsie a deprese.

Mimo to prohloubí spolupráci vědců napříč různými vědeckými obory. Očekává se rovněž podpora vzájemné spolupráce mezi komerční a akademickou sférou.

Projekt byl oficiálně zahájen 1. listopadu 2020 a potrvá 36 měsíců.  Celkově je financován částkou  3 980 000 EUR. Koordinaci a vedení projektu zajistí italská Národní rada pro výzkum (Cnr-Isof) v Bologni. V souvislosti s projektem nedávno zveřejnila oficiální tiskovou zprávu. Připravuje se také nový web věnovaný tomuto projektu.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230