Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Časopis Biomedicines publikoval článek a cover snímek, jehož autorkou je Mgr. Kateřina Štěpánková

Publikováno 08. 07. 2021

V aktuálním čísle časopisu Biomedicines (IF=6.081) vyšel přehledový článek naší mladé neurovědkyně Mgr. Kateřiny ŠtěpánkovéOddělení regenerace nervové tkáně. Katka je rovněž autorkou cover snímku na titulní straně zmíněného časopisu.

Publikace prezentuje aktuální poznatky z výzkumu genové terapie a regenerace nervové tkáně. Poranění míchy představuje komplikovaný stav spojený se závažnými následky jak pro pacienta a jeho rodinu, tak pro společnost. Regenerační schopnosti míchy jsou značně omezené. Účinná a adekvátní léčba zatím neexistuje. Vědci intenzivně hledají možnosti léčby pomocí genové terapie, která by mohla mít do budoucna slibný potenciál pro léčbu neurologických a neurodegenerativních onemocnění. Experimentální léčba na animálních modelech probíhá pomocí speciálně vyvinutých virových vektorů (odvozených od lentivirů nebo adenoasociovaných virů), prostřednictvím kterých jsou do organismu integrovány specifické geny. Tyto geny se přepisují a jejich genové produkty spouští proces reparace.

Podrobné informace naleznete v uvedené publikaci:
Biomedicines | Free Full-Text | Planet of the AAVs: The Spinal Cord Injury Episode (mdpi.com)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230