Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V prestižním časopise Frontiers in Immunology (IF 8,786) vyšla nová studie vědců z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky

Publikováno 14. 02. 2023

 

V prestižním časopise Frontiers in Immunology (IF 8,786), který je oficiálním časopisem Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS), vyšla nová studie s názvem „High aspect ratio nanomaterial-induced macrophage polarization is mediated by changes in miRNA levels“. Hlavními autory studie jsou vědci z National Institute of Occupational Health v Oslu. Na studii se mimo jiné podíleli také vědci z ÚEM AV ČR, jmenovitě Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D. a Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky.

V rámci studie se vědci zaměřili na výzkum imunitních reakcí, ke kterým dochází v důsledku vdechování nanovláken obsažených ve znečištěném ovzduší. Konkrétně se jednalo o výzkum vlivu nanocelulózy a mnohostěnných uhlíkatých nanotrubiček na polarizaci makrofágů. Přestože oba materiály vytvářejí dlouhá pevná vlákna, odpověď makrofágů na inkubaci s těmito látkami se liší. Nanocelulóza směřovala makrofágy k prozánětlivé M1 odpovědi, zatímco trubičky naopak k protizánětlivému M2 fenotypu. Sérií pokusů na kulturách myších makrofágů bylo zjištěno, že trubičky spouštějí změny, které ovlivňují aktivitu genů, konktrétně změnu produkce enzymů modifikujících histony (tj. proteiny, které drží části DNA v neaktivním stavu), enzymů metylujících DNA (blokujících přepis genů v dané oblasti DNA) a tvorbu mikroRNA (tj. krátkých RNA molekul, které zabraňují překladu odpovídajících částí DNA přes mRNA do proteinů). Tyto výsledky ukazují na význam epigenetických změn po polarizaci makrofágů, vyvolaných jejich kontaktem s nanovlákny.

Kompletní výsledky studie najdete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230