Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Helena Fulková je autorkou snímku zveřejněného na titulní stránce výročního čísla časopisu Reproduction

Publikováno 24. 06. 2021

Aktuální (speciální) číslo časopisu Reproduction vyšlo při příležitosti 25. výročí narození ovce Dolly. Jednalo se o historicky první úspěšné naklonování savce z buňky dospělého jedince.

Snímek vznikl v rámci spolupráce ÚEM AV ČR, University of Teramo a Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze - autorkou je Mgr. Helena Fulková, Ph.D. z Oddělení plasticity buněčného jádra ÚEM AV ČR.

Snímek zachycuje přenos jádra somatické (tělní) buňky do nezralého oocytu (vajíčka), po kterém následuje tzv. selektivní enukleace, během které se odstraní jaderná obálka a chromatin zárodečného váčku oocytu (horní snímek). Metoda může sloužit ke studiu reprogramování somatických buněk, které je nezávislé na replikaci DNA a lze ji využít např. v rámci před-reprogramace jader somatických buněk (dolní snímek).

https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/rep-overview.xml?fbclid=IwAR0GdvqcMISWG71g0Btk8u1qr-cTSn1h8Pdm9lZIqAe6u3LVcZEVsV6PBrg

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230