Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Genetička Helena Fulková reprezentovala ÚEM AV ČR na mezinárodním vědeckém sympoziu v Japonsku

Publikováno 06. 12. 2022

Ve dnech 23.-25. 11. 2022 se v japonské Fukuoce konalo mezinárodní vědecké sympozium Totipotency and Germ Cell Development, na kterém vystoupila řada významných zahraničních vědců z University of Cambridge, UC Berkeley, Baylor College of Medicine, University of Tokyo, Max Planck Institute a dalších prestižních institucí.  

Mezi pozvanými hosty byla také Mgr. Helena Fulková, Ph.D., vedoucí Odd. plasticity buněčného jádra, která předsedala vybrané sekci a zároveň představila výsledky studie „Parental contribution to the post-fertilization processes“. Cílem jejího výzkumu je zjistit a charakterizovat složky savčího vejce, které mají klíčovou roli pro formování funkčního samčího prvojádra. Vědci zjistili, že při experimentálním odstranění samičího genomu z vejce pomocí mikromanipulace sice dojde k formování samčího prvojádra, avšak z dosud nezjištěných důvodů neproběhne proces aktivní demethylace vybraných sekvencí.    

Děkujeme tímto doktorce Fulkové za skvělou reprezentaci ÚEM AV ČR a přejeme jí hodně úspěchů v dalším výzkumu.  

 

jp2

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230