Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Jan Topinka byl jmenován členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Publikováno 30. 03. 2023

 
Vedoucí oddělení genetické toxikologie a epigenetiky Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. byl nově jmenován členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
 
Blahopřejeme, pane doktore!
 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a dlouhodobých priorit státu. Hlavními úkoly Rady je nalézat shodu nad dlouhodobými prioritami a vyhodnocovat klíčové trendy v udržitelném rozvoji na národní i globální úrovni. Je také garantem tvorby klíčových strategických dokumentů udržitelného rozvoje pro Českou republiku.
 
Více informací se dočtete na webu: 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230